PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

 

Partner:

 EICPC

Logo EICPC

10017930_img-090615-192-onlinebild.jpg
De Algemene rekenkamer vindt dat het kabinet de autobelastingen moet gaan onderzoeken. Kortingen, vrijstellingen en teruggaven moeten bijdragen aan verbetering van het klimaat, de luchtkwaliteit en te zorgen voor een stabiele stroom aan inkomsten. Maar deze hoofddoelen worden bij meerdere gevallen...
 Jaargang 17/aflevering 6/december 2019ArtikelenRechtmatigheid: regels en bedoelingenRechtmatigheid speelt een centrale rol in ons staatsbestel en vormt een substantieel deel van de meetlat voor de beoordeling van operationele en financiële uitkomsten van beleid. Tegelijkertijd wordt er een...
Jaargang 14 / aflevering 2 / april 2016------------------------------------------------------ArtikelenZicht op de macro-doelmatigheid van decentralisatiesIn 2015 heeft een grote decentralisatie van het sociale domein plaatsgevonden. Dit zou ertoe moeten leiden dat het sociale netwerk en de...
 Wim van Noort, Sandra Groeneveld, Marieke van de Hoek, Jelmer Schalk, Joris van der Voet (redactie), Uitgeverij Coutinho, Bussum 2018, 288 blz., ISBN 9789046906095.De meeste auteurs van dit boek zijn of waren verbonden aan de leerstoelgroep Publiek Management van het Instituut Bestuurskunde...

Column

lia
 Uit de laatste septembercirculaire blijkt dat de gemeenten dit jaar minder geld uit het Gemeentefonds krijgen dan ze eerder konden verwachten. Dat is een rechtstreeks gevolg van het systeem waarmee wordt berekend hoeveel geld het Rijk afdraagt aan het Gemeentefonds, waarbij de storting in het...