PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

 

Partner:

 EICPC

Logo EICPC

shutterstock_1005728761.jpg
De ombudsman en de Rotterdamse Rekenkamer zijn beide een onderzoek gestart naar de burgerinitiatieven van Rotterdammers. De twee onderzoeken hebben een andere invalshoek. De ombudsman richt zijn onderzoek op hoe de gemeente omgaat met Rotterdammers die initiatief nemen. Daarentegen richt de...
Hans (J.) van der Vlist is door het UWV benoemd tot de nieuwe externe voorzitter van het Audit Committee (AC) bij UWV. Deze benoeming draagt bij aan de versterking van de positie van de AC. Het AC adviseert sinds 2015 de Raad van bestuur over de bedrijfsvoering, het auditbeleid en het...
  Kim Putters, Prometheus, Amsterdam, 2019, 223 blz., ISBN 9789044640090.Kim Putters neemt de lezer tussen inleiding en slotpleidooi mee in vier brandende kwesties rond de brede welvaart, een leven lang ontwikkelen, nieuwe sociale ongelijkheid en de democratische rechtsstaat....
 Hector Macdonald, De Geus, Amsterdam, 2019, 416 blz., ISBN 9789044539059.Wat is dat, de waarheid en hoe herken je die? Hector Macdonald doet het de lezer in vier delen en dertien hoofdstukken uit de doeken. Gedeeltelijke waarheden, subjectieve waarheden, kunstmatige waarheden en...

Column

 Het kabinet Rutte II heeft veel problemen achtergelaten. Een daarvan is de decentralisatie van de jeugdzorg, waardoor gemeenten financieel in de problemen zijn gekomen en kinderen vaak niet de goede zorg krijgen. Toch werd die decentralisatie krachtig gesteund door de VNG, die dacht dat de...