PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

De hedendaagse organisatie is door concentratie op kerntaken en specialisatie geleidelijk heel afhankelijk geworden van andere organisaties in allerlei verschillende maatschappelijke ketens. In elke keten moeten de handelingen of tussenproducten van
Het meten van prestaties behoort in het bedrijfsleven tot de dagelijkse praktijk. Door middel van winst- en verliescijfers, aandelenkoersen en dividenduitkeringen worden bedrijven vrijwel van uur tot uur gevolgd. Prestaties tellen en prestatiemeting
Hoe risico’s te voorkomen of erop te anticiperen? Geïllustreerd met een casusbeschrijving gaat dit artikel in op de risico’s verbonden aan het inkopen via Europese aanbestedingsprocedures en de beheersing daarvan. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de
De Nederlandse gezondheidszorg staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. In de ziekenhuiszorg is dat de introductie van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) als instrument voor onder meer een nieuw bekostigingsstelsel. In de AWBZ is
Toezicht staat tegenwoordig hoog op de agenda. Er is haast geen toonaangevende commissie of organisatie in de publieke sector die in de afgelopen jaren geen belangwekkend stuk heeft geschreven over toezicht: inrichting, governance, structuur van
Ruim een jaar is mr. R.(Ralph)J.J.M. Pans voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarvoor was hij lange tijd de hoogste ambtenaar op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Welke verschillen ziet hij in