PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

  Overheden pakken maatschappelijke vraagstukken steeds meer aan in netwerken. Maatschappelijke organisaties, bewoners, burgers, coöperatieven, sociaal ondernemers nemen het initiatief om publieke waarde te realiseren. Ze plaatsen zich
 Jaargang 17/aflevering 2/april 2019 Artikelen Controle en verantwoording publieke waarde in netwerkenOverheden pakken maatschappelijke vraagstukken steeds meer aan in netwerken. Maatschappelijke organisaties, bewoners, burgers, coöperatieven,
 In de bestuurskunde en bestuurspraktijk is de laatste jaren een zoektocht gaande naar hoe te handelen vanuit het uitgangspunt van ‘publieke waarde’ of ‘maatschappelijke meerwaarde’. In het verlengde hiervan is in management­literatuur en
 Minister Hoekstra stuurde eind oktober 2018 een brief aan de Tweede Kamer over intensivering van accountantscontrole bij zogenaamde ‘organisaties van openbaar belang’ (OOB) in het domein van het openbaar bestuur. Het voorstel van de minister
 Gemeenten maken al geruime tijd gebruik van kadernota’s binnen de planning- en controlfunctie. In een kadernota wordt doorgaans de opmaat gegeven voor de aankomende programmabegroting, waarbij de ambities van een coalitieakkoord of een
De afgelopen jaren zien we een trend waarbij steeds meer data beschikbaar komen. Dit betreft niet alleen data over externe elementen als marktontwikkelingen, maar ook data over interne factoren zoals het gedrag van werknemers in relatie tot het
 Misstanden in publieke en semipublieke organisaties zijn van alle tijden. Helaas zijn er voorbeelden te over: van zichzelf verrijkende bestuurders, publieke organisaties die naar marktmacht streven, hybriditeit binnen organisaties die afleiden
 Het is elke keer weer een genoegen goede literatuur te mogen lezen. Brinkgreve, Bloemink en Koenen nodigen de lezer uit iets te doen met het besef dat met meten het denken moet beginnen en niet stoppen. De Koninklijke Vereniging voor de