PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

  In diverse Europese landen, alsmede in de Verenigde Staten, is al geruime tijd aandacht voor de uitbesteding van gemeentelijke activiteiten. Hierbij wordt uitbesteding veelal als middel gezien om de efficiency van de uitvoering van deze
  Begin december 2018 publiceerden de Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Utrecht een gezamenlijk rapport over de Uithoflijn. Dit project kampt met een kostenoverschrijding van waarschijnlijk circa € 102 miljoen en een
  In het voorjaar van 2017 verscheen opnieuw een rapport waarin een pleidooi staat voor de introductie van het het baten-lastenstelsel voor de gehele Rijksdienst. De Algemene Rekenkamer is bij monde van haar president een warm
  ‘Het is ons op tijd gelukt, het heeft ons vreselijk veel tijd gekost en niemand doet er wat mee …’, zo verzucht een medewerker van het team Financiën van een middelgrote gemeente. Hij heeft het over de laatste aanscherping van het
 In een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de eerste evaluatie van de Jeugdwet stelt minister De Jonge dat een deel van de problemen in de jeugdzorg ontstaat door het verplicht aanbesteden. Hij wil naar Europa voor aanpassing van de
 Hoe kan een provincie sturen en controleren op een dynamisch beleidsveld met een opgave die de provinciale verantwoordelijkheid te boven gaat? Uiteindelijk is dat de vraag waar het om draait als het gaat om de rol van de provincies in de
 Herman Tjeenk Willink beschouwt de publieke zaak al langer redelijk streng vanuit wat de overheid uiteindelijke echt is en of kan/moet zijn. In ‘Groter denken, kleiner doen, Een oproep’ toont hij zich kritisch over de ontwikkeling van het
 Jaargang 17/aflevering 2/april 2019 Artikelen Controle en verantwoording publieke waarde in netwerkenOverheden pakken maatschappelijke vraagstukken steeds meer aan in netwerken. Maatschappelijke organisaties, bewoners, burgers, coöperatieven,