PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

  ‘Ontwerp een afwegingskader voor risicomanagement!’ Met alle hedendaagse oproepen om organisaties bestuurbaar en risico’s beheersbaar te houden, zou die opdracht zomaar eens op jouw bureau kunnen belanden. ‘Houd rekening met meerdere
  Het is nu ruim vier jaar geleden dat de decentralisatie van de jeugdhulp is doorgevoerd, waarbij de uitvoering van de Jeugdwet in handen van gemeenten is gebracht. De achterliggende gedachte hierbij was: gemeenten staan dichter bij de
 Drie boeiende perspectieven op Europa. Luuk van Middelaar beschrijft Europa van binnenuit en vertaalt zijn verworven inzichten in een beschrijving van succesvolle sturingsmechanismen in Europa. Jeroen Dijsselbloem neemt de lezer mee in zijn
  Overheden pakken maatschappelijke vraagstukken steeds meer aan in netwerken. Maatschappelijke organisaties, bewoners, burgers, coöperatieven, sociaal ondernemers nemen het initiatief om publieke waarde te realiseren. Ze plaatsen zich
 Jaargang 17/aflevering 1/februari 2019 _____________________________________________ Artikelen Positionering intern toezicht semipublieke organisaties Misstanden in publieke en semipublieke organisaties zijn van alle tijden. Helaas zijn er
 In de bestuurskunde en bestuurspraktijk is de laatste jaren een zoektocht gaande naar hoe te handelen vanuit het uitgangspunt van ‘publieke waarde’ of ‘maatschappelijke meerwaarde’. In het verlengde hiervan is in management­literatuur en
 Minister Hoekstra stuurde eind oktober 2018 een brief aan de Tweede Kamer over intensivering van accountantscontrole bij zogenaamde ‘organisaties van openbaar belang’ (OOB) in het domein van het openbaar bestuur. Het voorstel van de minister
De afgelopen jaren zien we een trend waarbij steeds meer data beschikbaar komen. Dit betreft niet alleen data over externe elementen als marktontwikkelingen, maar ook data over interne factoren zoals het gedrag van werknemers in relatie tot het