PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

 Voor zowel het bedrijfsleven, de overheid als burgers is het vastleggen van cruciale data en het uitwisselen van informatie met andere onderdelen binnen de organisatie of samenleving van groot belang. IT-systemen moeten ervoor zorgen dat de
 In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zijn 161 plannen opgenomen die per saldo in 2021 bijna 15 miljard euro kosten. Onder de noemer beleidscontrol proberen de controllers bij de ministeries meer grip te krijgen op de beleidscyclus
 Blockchain lijkt het ‘Ei van Columbus’: de integriteit van gegevens binnen transactieprocessen is geborgd. Maar is dit realistisch? Wat brengt blockchaintechnologie nu echt? In dit artikel gaan de auteurs na wanneer ketens in een blockchain
 In de recent gepubliceerde ‘Programmastart van het interbestuurlijke programma’ van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen wordt gewezen op de rol van decentrale overheden bij de uitvoering en naleving van EU-beleid en -regelgeving (
Willem van Spijker, Frank van Erkel en Pieter Tops tonen in Nieuw Publiek Werken een verkenning van Ambitie. Ze proberen belangrijke bewegingen in de samenleving een plek te geven in de eisen die aan de lokale overheid gesteld worden. Paul ’t Hart
Jaargang 16 / aflevering 5 / oktober 2018__________________________________ArtikelenBitcoin voor de overheid? Hoe de blockchain de manier van werken kan veranderen Voor zowel het bedrijfsleven, de overheid als burgers is het vastleggen van
 Jan Rotmans gaat in op de omwenteling van mensen, organisaties en samenleving en heeft  zijn focus vooral gericht op maatschappelijke technologische en economische ontwikkelingen. Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold en Marcel Ham
 De uitvoering van het beleid van gemeenten gebeurt in de dagelijkse praktijk niet alleen door gemeenten zelf, maar vindt voor een belangrijk deel ook plaats door of in samenwerking met andere – zowel publieke als private – partijen. Dat ook de