PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

Jaargang 16 / nummer 1/ februari 2018_______________________________ArtikelenDe centrale overheid langs de meetlatHoe goed doet de Nederlandse rijksoverheid het volgens de Open Budget Index?De Open Budget Index is een meting die iedere twee jaar de
 Publieke organisaties krijgen steeds meer te maken met termen als robotisering, big data en blockchain. Dergelijke elementen worden geschaard onder de noemer informatietechnologie (IT). Veel publieke organisaties zijn zich ervan bewust dat de
 Bestuurders van gemeenten richten zich op het realiseren van hun politieke ambities. Zij zijn voortdurend betrokken bij het uitoefenen van politieke invloed op de besluitvorming of uitvoering van beleid. Het uitoefenen van enige druk is
 De wereld lijkt voor bestuurders steeds complexer te worden. Mark van Twist et al. bieden een aantal sturingsmogelijkheden vanuit het perspectief van complexiteit. Daniël Shapiro levert repertoire om duurzaam te onderhandelen en Puck et al.
 Bij de rolinvulling van de controller spelen de begrippen ‘onafhankelijkheid’ en ‘objectiviteit’ een belangrijke rol. Tegelijkertijd brengt een controller eigen ervaringen, kennis en persoonlijke eigenschappen mee bij de uitoefening van zijn
 Voor zowel het bedrijfsleven, de overheid als burgers is het vastleggen van cruciale data en het uitwisselen van informatie met andere onderdelen binnen de organisatie of samenleving van groot belang. IT-systemen moeten ervoor zorgen dat de
   In dit artikel wordt ingegaan op ‘accountability’ in de AVG. Accountability is de wijze waarop en de onderwerpen waarover een organisatie zich moet verantwoorden. Na een toelichting op de inhoud van de AVG en het belang van de
 Na een ‘foutje’ in december 2013 rond de woonkostenbijdrage bij de dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam wordt een toezichtcommissie ingesteld. Een nadere analyse leidt tot uitbreiding van de taak van de toezichtcommissie. Vrijwel het