PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

 De public controller bouwt en onderhoudt informatie­systemen om bestuur en manager te informeren en adviseert hen over de realisatie van doelstellingen. Van oudsher doet de public controller dit vanuit een financieel perspectief. Al langer
  Verbonden partijen spelen een almaar grotere rol in de taken van de diverse overheden. Toch worden er problemen ervaren in de bestuurbaarheid van de verbonden partij. Zo laten de kosten en kwaliteit vaak te wensen over, is het lastig
 Al jaren spreken we over de lessen die publieke en maatschappelijke organisaties kunnen leren van het bedrijfs­leven en vice versa. Maar is dat verschil eigenlijk wel zo groot en zijn er ook overeenkomsten? Wat kunnen zij van elkaar leren
 Regionale samenwerking blijkt lastig en niet altijd effectief. Toch wordt op allerlei terreinen en in toenemende mate r­egionaal samengewerkt. Vaak gaat de aandacht daarbij uit naar vorm en structuur. Maar wat maakt dat regionale samen
Jaargang 16 / aflevering 4 / augustus 2018___________________________________ArtikelenEffectieve regionale samenwerkingStructuur is niet de oplossingRegionale samenwerking blijkt lastig en niet altijd effectief. Toch wordt op allerlei terreinen
 In het eerste artikel over de financiering van agentschappen en zelfstandige bestuursorganen was de centrale vraag of de rijksoverheid haar verzelfstandigde organisaties efficiënt financiert. Het antwoord op dit vraag was niet onverdeeld
 Lokale overheden staan voor grote uitdagingen als het gaat om de leefbaarheid van steden. De afgelopen jaren zagen zij mogelijkheden om de leefbaarheid van de stad te vergroten door een slimme stad te ontwikkelen. Steden gaan daarvoor
 De resultaten van de raadsverkiezingen van 21 maart jl. passen in een aantal langlopende trends. Het aantal partijen per gemeenteraad neemt steeds maar toe, en daarmee iets dat vaak wordt aangeduid als de versplintering in de lokale politiek.