PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

 Controllers gebruiken vaak data in de uitoefening van hun functie. De wereld van data is sterk in beweging, zowel door de toenemende technologische mogelijkheden als de wijze waarop deze toegepast kunnen worden bij data-analyse. Wat kan de
 Han van der Horst leert ons dat nepnieuws van alle tijden is. André Vermeulen beschrijft de geschiedenis rond Jos van Rey: van moraalridder tot veroordeelde. ‘Mooie boel...’, waarin informatie en desinformatie door elkaar lopen. Victor Mayer-
Jaargang 16 / aflevering 3 / juni 2018______________________________ArtikelenDe belofte van smart city Oplossing voor 21e-eeuwse uitdagingen? Lokale overheden staan voor grote uitdagingen als het gaat om de leefbaarheid van steden. De afgelopen
De democratie staat in zijn vormgeving onder druk. Adaptief bestuur is nodig. Ellen van Doorne en Tom Cordeweners voerden de redactie over een boek dat inventariseert waar adaptief bestuur over gaat. Frans Hendriks, Koen van der Krieken en Charlotte
 Niet ieder waterschap beschikt nog over een onafhankelijke rekenkamer(commissie). Gelet op de bestuurlijke verhoudingen binnen het monistisch stelsel van het waterschap is dat wel gewenst. In dit artikel  lichten de auteurs toe waarom het
 Aanbestedende diensten zijn (vanzelfsprekend) gehouden de aanbestedingsregels in acht te nemen. Maar regelgeving zonder toezicht op de naleving daarvan is niet meer dan een lege huls. Vanwege de schaarste aan andere effectieve externe ‘
 In steeds meer semipublieke organisaties wordt gewerkt met concepten van zelforganisatie of zelfsturing. Met name in het onderwijs en de zorg bestaat de verwachting dat deze vorm meer ruimte geeft aan professionals en leidt tot een betere
 Wanneer een gemeente samenwerkt met andere gemeenten kan er sprake zijn van stapeling van controles. In dit artikel wordt getracht helderheid te verschaffen over de vraag wanneer de controlerend accountant van een decentrale overheid kan