PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

 Blockchain lijkt het ‘Ei van Columbus’: de integriteit van gegevens binnen transactieprocessen is geborgd. Maar is dit realistisch? Wat brengt blockchaintechnologie nu echt? In dit artikel gaan de auteurs na wanneer ketens in een blockchain
 In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zijn 161 plannen opgenomen die per saldo in 2021 bijna 15 miljard euro kosten. Onder de noemer beleidscontrol proberen de controllers bij de ministeries meer grip te krijgen op de beleidscyclus
 In de recent gepubliceerde ‘Programmastart van het interbestuurlijke programma’ van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen wordt gewezen op de rol van decentrale overheden bij de uitvoering en naleving van EU-beleid en -regelgeving (
Willem van Spijker, Frank van Erkel en Pieter Tops tonen in Nieuw Publiek Werken een verkenning van Ambitie. Ze proberen belangrijke bewegingen in de samenleving een plek te geven in de eisen die aan de lokale overheid gesteld worden. Paul ’t Hart
 Jan Rotmans gaat in op de omwenteling van mensen, organisaties en samenleving en heeft  zijn focus vooral gericht op maatschappelijke technologische en economische ontwikkelingen. Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold en Marcel Ham
 Regionale samenwerking blijkt lastig en niet altijd effectief. Toch wordt op allerlei terreinen en in toenemende mate r­egionaal samengewerkt. Vaak gaat de aandacht daarbij uit naar vorm en structuur. Maar wat maakt dat regionale samen
 Al jaren spreken we over de lessen die publieke en maatschappelijke organisaties kunnen leren van het bedrijfs­leven en vice versa. Maar is dat verschil eigenlijk wel zo groot en zijn er ook overeenkomsten? Wat kunnen zij van elkaar leren
  Verbonden partijen spelen een almaar grotere rol in de taken van de diverse overheden. Toch worden er problemen ervaren in de bestuurbaarheid van de verbonden partij. Zo laten de kosten en kwaliteit vaak te wensen over, is het lastig