PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

 De public controller bouwt en onderhoudt informatie­systemen om bestuur en manager te informeren en adviseert hen over de realisatie van doelstellingen. Van oudsher doet de public controller dit vanuit een financieel perspectief. Al langer
 De uitvoering van het beleid van gemeenten gebeurt in de dagelijkse praktijk niet alleen door gemeenten zelf, maar vindt voor een belangrijk deel ook plaats door of in samenwerking met andere – zowel publieke als private – partijen. Dat ook de
 Han van der Horst leert ons dat nepnieuws van alle tijden is. André Vermeulen beschrijft de geschiedenis rond Jos van Rey: van moraalridder tot veroordeelde. ‘Mooie boel...’, waarin informatie en desinformatie door elkaar lopen. Victor Mayer-
 Controllers gebruiken vaak data in de uitoefening van hun functie. De wereld van data is sterk in beweging, zowel door de toenemende technologische mogelijkheden als de wijze waarop deze toegepast kunnen worden bij data-analyse. Wat kan de
 In het eerste artikel over de financiering van agentschappen en zelfstandige bestuursorganen was de centrale vraag of de rijksoverheid haar verzelfstandigde organisaties efficiënt financiert. Het antwoord op dit vraag was niet onverdeeld
 Lokale overheden staan voor grote uitdagingen als het gaat om de leefbaarheid van steden. De afgelopen jaren zagen zij mogelijkheden om de leefbaarheid van de stad te vergroten door een slimme stad te ontwikkelen. Steden gaan daarvoor
 De resultaten van de raadsverkiezingen van 21 maart jl. passen in een aantal langlopende trends. Het aantal partijen per gemeenteraad neemt steeds maar toe, en daarmee iets dat vaak wordt aangeduid als de versplintering in de lokale politiek.
De democratie staat in zijn vormgeving onder druk. Adaptief bestuur is nodig. Ellen van Doorne en Tom Cordeweners voerden de redactie over een boek dat inventariseert waar adaptief bestuur over gaat. Frans Hendriks, Koen van der Krieken en Charlotte