PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

 Uitvoering van taken door verzelfstandigde organisaties op afstand van democratisch gekozen organen is in Nederland inmiddels heel gewoon. In de Nederlandse context spreken we dan vooral over agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’
 De (naleving van) Europese staatssteunregelgeving komt steeds meer in de aandacht van (de)centrale overheden en ondernemingen. Zowel subsidiërende overheden als ondernemingen die potentieel benadeeld worden door vermeende, onterecht of
 Jaargang 16 / nummer 2 / april 2018 ____________________________ Artikelen  ‘In control’ bij staatssteun? Over de staatssteuncontrole bij gemeenten De (naleving van) Europese staatssteunregelgeving komt steeds meer in de aandacht van (de)
 In onze hedendaagse informatiesamenleving is het vanzelfsprekend om online en op een toegankelijke manier actuele informatie te kunnen verkrijgen op een steeds hoger detailniveau. Dit staat haaks op de wijze waarop momenteel binnen het rijk de
 Hoe kunnen we in control komen vanuit een situatie van disorder en wat is de toegevoegde waarde van de controller hierbij? En is het altijd mogelijk of zelfs wenselijk om volledig ‘in control’ te zijn? Deze vragen stonden centraal tijdens het
 Provincies en gemeenten hebben de afgelopen jaren hun aandelen in verschillende bedrijven verkocht. In sommige gevallen leverde dat eenmalig een klein fortuin op, in andere gevallen bleven de aandeelhouders achter met het katterige gevoel dat
 Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. Dat was de boodschap van de centrale overheid aan het begin van de
 Elke overheidsorganisatie moet in deze tijden van samenwerking en participatie uit haar comfortzone komen om actief verbinding te leggen. Maar wat betekent deze veranderende positie voor de rol en werkwijze van de internal auditor? Op het