PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

 Managers, controllers, auditors en evaluatoren. Lezers, kortom, van dit onvolprezen blad. We hebben één ding gemeen: het streven naar overzicht en beheersing. Nederlanders zijn er sowieso goed in. Hoe kan het anders dat je er 208 dagen over
 De Open Budget Index is een meting die iedere twee jaar de begrotings- en verantwoordingsstructuren van centrale overheden wereldwijd beoordeelt. Tot nu toe maakte de Nederlandse rijksoverheid geen onderdeel uit van deze index. In dit artikel
 ‘De toekomst van de bestuurskunde’, een reflectie op de geschiedenis ervan door de bril van vele bestuurskundigen die Nederland rijk is. Philip Marcel Karré e.a. verzorgden een toegankelijk overzichtswerk. ‘Synchrone besluitvorming’ bij zeer
Jaargang 16 / nummer 1/ februari 2018_______________________________ArtikelenDe centrale overheid langs de meetlatHoe goed doet de Nederlandse rijksoverheid het volgens de Open Budget Index?De Open Budget Index is een meting die iedere twee jaar de
Goede informatie krijgen in een tijd van overvloed vraagt veel van mensen en organisaties. Strikwerda en ten Wolde bespreken integriteit en adviseren commissarissen en bestuurders over de realisatie ervan in organisaties. De Studiegroep
 Burgers worden mondiger en worden geacht te partici­peren. Zo wordt de context van gemeenten steeds complexer en dynamischer. Maar de gemeentelijke planning & control­cyclus is nog steeds grotendeels gebaseerd op het klassieke ‘
 Sinds 1 januari 2004 zijn gemeenten door de rijksoverheid verplicht om informatie over risico’s en de beheersing daarvan op te nemen in de begroting en jaarstukken. Waar staan gemeenten in 2017? Een duiding in het licht van de inhoudelijke
 In het kader van een afstudeeronderzoek is de bekostigingsproblematiek bij de Koninklijke Marechaussee onder de loep genomen. De focus van het onderzoek ligt op de sturings­relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de invloed van