PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Artikelen

 Het financiële management bij de overheid mocht zich de laatste dertig jaar verheugen in een blijvende aandacht van politici, managers en wetenschappers. Grotere en kleinere hervormingen kwamen tot stand. In dit artikel blikken de auteurs
Jaargang 15 / aflevering 1 / februari 2017___________________________________ArtikelenZoektocht naar de juiste kengetallenHet systematisch meten van de financiële positie van gemeentenHet belang van gezonde gemeentefinanciën is groot. Als de
 Wat kunnen we leren van de geschiedenis van het bouwen, wonen en de economie in de wereld en Nederland in het bijzonder? Wouter Vermeulen c.s. bieden een goed onderbouwd en soms verrassend inzicht. Wim de Ridder verdiepte zich in de
Goede informatie krijgen in een tijd van overvloed vraagt veel van mensen en organisaties. Strikwerda en ten Wolde bespreken integriteit en adviseren commissarissen en bestuurders over de realisatie ervan in organisaties. De Studiegroep
 ‘De toekomst van de bestuurskunde’, een reflectie op de geschiedenis ervan door de bril van vele bestuurskundigen die Nederland rijk is. Philip Marcel Karré e.a. verzorgden een toegankelijk overzichtswerk. ‘Synchrone besluitvorming’ bij zeer
 Niet ieder waterschap beschikt nog over een onafhankelijke rekenkamer(commissie). Gelet op de bestuurlijke verhoudingen binnen het monistisch stelsel van het waterschap is dat wel gewenst. In dit artikel  lichten de auteurs toe waarom het
 De (naleving van) Europese staatssteunregelgeving komt steeds meer in de aandacht van (de)centrale overheden en ondernemingen. Zowel subsidiërende overheden als ondernemingen die potentieel benadeeld worden door vermeende, onterecht of
 Aanbestedende diensten zijn (vanzelfsprekend) gehouden de aanbestedingsregels in acht te nemen. Maar regelgeving zonder toezicht op de naleving daarvan is niet meer dan een lege huls. Vanwege de schaarste aan andere effectieve externe ‘