PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Bedrijfsvoeringstechnieken

Bedrijfsvoeringstechnieken

Nieuws

Minister Ronald Plasterk van BZK roept de hulp van gemeenten en provincies in om beter uitvoering te kunnen geven aan de landelijk gewenste normering van topinkomens.Plasterk beschouwt gemeenten en provincies als ‘partner in de ontwikkeling en
De ministeries van EZ en BZK willen samen met de VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) een openbare ‘monitor gemeentelijke betaaltermijnen’ opzetten.Volgens minister Henk Kamp van EZ is er op dit moment onvoldoende eenduidige