PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Colofon

TPC
Tijdschrift voor public governance, audit & control. Het blad biedt bij uitstek ‘how-to-informatie’ die als bruikbaar en terzake wordt herkend. Het tijdschrift bedient de volledige breedte van de publieke sector: Rijk, decentrale overheid, onderwijs, zorg, welzijn, cultuur en veiligheid. Bij een abonnement op het tijdschrift hoort toegang tot de TPC-site met nieuws en archieffunctie: www.tpconline.nl. De inhoud van artikelen en de mening van de redactie hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen.

Hoofdredacteur
Mr. G.M.M. Blokdijk

Redactie
Dr. G.T. Budding, drs. W.D. Groot MBA, H.G.C.M. de Groot MSc, drs. E.H. Jansen MCM RA, dr. J.A.M. de Kruif, dr. H.L. Klaassen en dr. R. Willemse.

Vaste medewerkers
Dr. R.J. Anderson, drs. G.J. Boot, drs. L.J.F. Dolmans, P. van Driel RA, prof. dr. J. van Helden, drs. J.W.M. Hopstaken, drs. R. Janssens, drs. P.W. van Lindenberg, prof. dr. G.D. Minderman, dr. T. Schillemans, mevr. drs. P.F.I.M. Snijders, dr. F.H.M. Verbeeten en prof. dr. E. Vosselman

Boekrecensies
Recensie-exemplaren van, voor TPC relevante, boeken kunt u sturen naar: H. ter Braak, Chinalaan 85, 2622 JS Delft.

Uitgever
Sdu Uitgevers, mw. Dineke Sonderen

Bladcoördinatie
Sdu Uitgevers, mevr. Lia de Jong
Redactieadres
Sdu Uitgevers o.v.v. TPC
T.a.v. mevr. Lia de Jong, kamer C 2.093
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
Tel. 070 378 0221

e-mail: l.d.jong@sdu.nl
of tpc@sdu.nl

 

Opmaak tijdschrift
Imago mediabuilders, Amersfoort

Druk
Wilco drukkerij, Amersfoort

 

Abonnementen

Voor meer informatie over het blad, de meest actuele prijzen en het afsluiten van een abonnement kunt u terecht in onze webshop.

Vanwege de aard van de uitgave, gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht.

 

Sdu Klantenservice

Postbus 20014, 2500 EA Den Haag
Tel. (070) 378 98 80
www.sdu.nl/service

 

Gegevensbeheer en adreswijzigingen

Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan Sdu Klantenservice, www.sdu.nl/adreswijziging

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst en om u van informatie te voorzien over Sdu en zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven. Als u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit schriftelijk melden bij Sdu Klantenservice.

Voor informatie over onze leveringsvoorwaarden kunt u terecht op onze website. Abonnementen gelden voor minimaal één jaar.
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. TPC verschijnt zes keer per jaar.

© 2019 Sdu, Den Haag. ISSN 1572-414x