PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Columns

 Mei 2018 (jaargang 16, nummer 2)Er is de laatste tijd veel te doen over de zogenaamde ambtelijke fusie. Een bundeling van ambtelijke capaciteit en alle daaraan gerelateerde bedrijfsmiddelen van twee of meer gemeenten. Dat klinkt op zich
Februari 2018 (jaargang 16, nummer 1)Managers, controllers, auditors en evaluatoren. Lezers, kortom, van dit onvolprezen blad. We hebben één ding gemeen: het streven naar overzicht en beheersing. Nederlanders zijn er sowieso goed in. Hoe kan het
December 2017 (jaargang 15, nummer 6)Een essentieel element van de financiële verhouding in ons land is de verevening. Die heeft betrekking op de inkomsten en de uitgaven. Gemeenten die door een hoge waarde van huizen en bedrijfspanden over een hoog
 Oktober 2017 (jaargang 15, nummer 5)Tom Nichols is hoogleraar Veiligheidsvraagstukken en auteur van het boek The death of expertise. Hij waarschuwt voor de ondermijning van kennis en experts in het publieke debat over beleid. Volgens de NRC
 Oktober 2017 (jaargang 15, nummer 5)Het inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur is in de loop der tijd sterk toegenomen. Tot ver in de jaren 70 van de vorige eeuw waren de begrotingsstukken en verantwoordingsdocumenten slechts
 Augustus 2017 (jaargang 15, nummer 4)We moeten ons wapenen tegen de cybercrime. Russische hackers beïnvloedden de Amerikaanse verkiezingen door sites van de Democratische Partij te hacken. In Engeland werden de sites van ziekenhuizen
 Augustus 2017 (jaargang 15, nummer 4)Het is een thema van bijkans gargantueske proporties: datalekken en informatie­beveiliging. Je kunt geen krant meer openslaan of er is sprake van steeds moeilijker te bestrijden vormen van ransomware en
Juni 2017 (jaargang 15, nummer 3)In de komende tien jaar zullen we antwoorden gaan formuleren op nieuwe definities van de mondiale voedselcrisis, het watertekort, de energiecrisis, de migrantenstromen, onverwachte aspecten van vergrijzing, nieuwe