PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Verdeelmaatstaven

Verdeelmaatstaven

Nieuws

Een aantal koepelorganisaties en bestuurdersverenigingen heeft de Tweede Kamer in een brief gevraagd het wetsvoorstel waarmee de wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers verder wordt versoberd, nog niet te behandelen. Ze willen dat minister
Minister Ronald Plasterk van BZK roept de hulp van gemeenten en provincies in om beter uitvoering te kunnen geven aan de landelijk gewenste normering van topinkomens.Plasterk beschouwt gemeenten en provincies als ‘partner in de ontwikkeling en