PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Inhoudsopgave TPC 3-2019

Laatste bijgewerkt op woensdag 27 november 2019 om 11.49
Print dit artikelE-mail dit artikel
cover TPC3-2019.jpg

 

Jaargang 17/aflevering 3, juni 2019

_____________________________________________________________________

Artikelen
 

Energie in transitie

Hoe kan een provincie sturen en controleren op een dynamisch beleidsveld met een opgave die de provinciale verantwoordelijkheid te boven gaat? Uiteindelijk is dat de vraag waar het om draait als het gaat om de rol van de provincies in de energietransitie. In dit artikel leveren we, op basis van een vergelijking tussen de provincies, een bijdrage aan de beantwoording van die vraag.

Karen IJssels en Majella de Vries

_______________________________________________________________________

Afschaffen van het aanbesteden oplossing voor de jeugdzorg?

In een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de eerste evaluatie van de Jeugdwet stelt minister De Jonge dat een deel van de problemen in de jeugdzorg ontstaat door het verplicht aanbesteden. Hij wil naar Europa voor aanpassing van de regels. Deze stellingname van de minister roept twee vragen op. Ten eerste of het aanbesteden echt zo’n groot probleem is voor de jeugdzorg, ten tweede of we dat probleem oplossen door de regels aan te passen. Naar mijn mening is er meer aan de hand met het aanbesteden.

Frederike Roetering

_______________________________________________________________________

Van onvergelijkbaar naar navolgbaar

'Het is ons op tijd gelukt, het heeft ons vreselijk veel tijd gekost en niemand doet er wat mee …’, zo verzucht een medewerker van het team Financiën van een middelgrote gemeente. Hij heeft het over de laatste aanscherping van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Met ingang van het begrotingsjaar 2017 worden gemeenten geacht taakvelden, financiële indicatoren en beleidsindicatoren op te nemen in hun begrotingen en jaarverslagen.

Rick Anderson

______________________________________________________________________

Leren van de Uithoflijn

Begin december 2018 publiceerden de Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Utrecht een gezamenlijk rapport over de Uithoflijn. Dit project kampt met een kostenoverschrijding van waarschijnlijk circa € 102 miljoen en een vertraging van zo’n anderhalf jaar. De rekenkamers waren kritisch, onder meer over de kostenraming, de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, de onderlinge samenwerking en de informatievoorziening.

Bart Huisman, Sjoerd Keulen en Gerth Molenaar

_____________________________________________________________________

Baten-lastenstelsel: tovermiddel voor sturing?

In het voorjaar van 2017 verscheen opnieuw een rapport waarin een pleidooi staat voor de introductie van het het baten-lastenstelsel voor de gehele Rijksdienst. De Algemene Rekenkamer is bij monde van haar president een warm pleitbezorger van de introductie van het baten-lastenstelsel.

Johan de Kruijff

_____________________________________________________________________

Column

• Bijvangst van een dividendfiasco
Peter van der Knaap

_____________________________________________________________________

Publicaties

 ‘Ontwikkelen’ in het publieke domein

Harry ter Braak recenseert de volgende boeken: Groter denken, kleiner doen. Een oproep – Het gras bij de buren. Benchmarking de maat genomen – Disruptie in de overheid. In 5 stappen naar echter vernieuwing.

Herman Tjeenk Willink beschouwt de publieke zaak al langer redelijk streng vanuit wat de overheid uiteindelijke echt is en of kan/moet zijn. In ‘Groter denken, kleiner doen, Een oproep’ toont hij zich kritisch over de ontwikkeling van het denken over het publieke domein. Arno Korsten, Klaas Abma, Anne Douwe van der Meer nemen de lezers in ‘Het gras bij de buren, benchmarking de maat genomen’ mee in de wereld van het benchmarken en de do’s en don’ts daarbij. Leren van anderen staat centraal. Menno Lanting wil de lezer in ‘Disruptie in de overheid, In 5 stappen naar echte vernieuwing’ leren hoe je de overheid flink kan veranderen. Herman Tjeenk Willink zou vast zeggen dat hij de overheid niet begrepen heeft. Wat niet wil zeggen dat Menno ideeën aandraagt die niet de moeite waard zijn.

Harry ter Braak

Gepubliceerd op: maandag 15 juli 2019 om 11.52
Laatste bijgewerkt op: woensdag 27 november 2019 om 11.49