PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

nieuws

Fiscaal stimuleren van elektrische auto’s te duur

Bron www.rekenkamer.nl
Laatste bijgewerkt op donderdag 04 juli 2019 om 16.51
Print dit artikelE-mail dit artikel
Electrische auto

 

Het fiscaal stimuleren van elektrische auto’s is een dure maatregel om C02-uitstoot te verminderen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer. Voor de in 2018 aangeschafte elektrische auto’s kost een ton vermeden CO2-uitstoot bijna € 2.000. De staatssecretaris van Financiën ging uit van € 1.700.

De Algemene Rekenkamer heeft de financiële omvang van de huidige stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s in kaart gebracht, evenals de onderbouwing van de kosten per bespaarde ton CO2. Het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s heeft voor de periode 2018-2022 minstens € 700 miljoen gekost. Dit bedrag betreft de 25.068 in 2018 verkochte elektrische voertuigen. Indirecte effecten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, zoals lagere belastinginkomsten door derving van brandstofaccijnzen.

Volgens de staatssecretaris bedraagt het fiscaal voordeel voor de groep elektrische auto’s in kwestie € 5.600 per auto per jaar. De Algemene Rekenkamer plaatst kanttekeningen bij die inschatting. Het gaat namelijk om een gemiddeld bedrag. Voor duurdere elektrische modellen kan het stimuleringsbedrag aanzienlijk hoger zijn dan voor auto’s uit het goedkopere segment. En voor wie een elektrische auto privé koopt, valt het fiscaal voordeel aanmerkelijk lager uit dan dat gemiddelde bedrag. Terwijl de aanschaf van een elektrische auto van de zaak juist een groter fiscaal voordeel kan opleveren, onder andere door de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Het belastingvoordeel per auto per jaar kan dus behoorlijk uiteenlopen en daarmee ook de kosten per bespaarde ton CO2.

In een eerder onderzoek concludeerde de Algemene Rekenkamer al dat het fiscaal stimuleren van zuinige (hybride) auto’s een dure manier is om CO2-uitstoot terug te dringen. Dat geldt ook voor de huidige stimulering van elektrische auto’s. ‘Bij een andere besteding van het geld had het kabinet vermoedelijk meer CO2 kunnen besparen.’

 

Gepubliceerd op: maandag 01 juli 2019 om 00.00
Laatste bijgewerkt op: donderdag 04 juli 2019 om 16.51