PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

nieuws

Onderzoek leraren- en scholenbeurzen

Bron Rekenkamer Metropool Amsterdam
Laatste bijgewerkt op woensdag 09 januari 2019 om 12.49
Print dit artikelE-mail dit artikel
onderwijs.jpg

De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van leraren- en scholenbeurzen, die de gemeente in 2015 heeft ingesteld. De gemeente wil leraren in de gelegenheid stellen zich verder te professionaliseren en scholen ondersteunen bij een verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

De rekenkamer vond geen duidelijke signalen voor de effectiviteit van de beurzen, niet in positieve en niet in negatieve zin. Op zich is dat niet vreemd omdat de gemeente geen prestaties heeft benoemd die ze verwacht. De verantwoordelijkheid voor de verbetering van het onderwijs wordt nadrukkelijk bij het onderwijs zelf gelegd.
Bij de invoering van de beurzen is er discussie geweest of de beurzen niet zouden leiden tot meer verschillen tussen de scholen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat minder goed presterende scholen minder van de beurzen gebruikmaken dan andere scholen. Wel blijkt dat scholen van kleinere schoolbesturen minder beurzen aanvragen.
Leraren zijn nogal kritisch over de mate waarop zij hun verkregen kennis kunnen delen op hun school. Drukte op school en een gebrek aan georganiseerde overdracht staan kennisdeling in de weg.
De rekenkamer komt na onderzoek tot de volgende aanbevelingen: expliciteer de eigen verwachtingen, houd alle leraren en scholen binnen boord, en bevorder delen van kennis.

Het college komt in het voorjaar van 2019 met plannen voor nieuwe beurzen, waarbij de verwachtingen duidelijker zullen worden aangegeven.

Gepubliceerd op: woensdag 09 januari 2019 om 12.49
Laatste bijgewerkt op: woensdag 09 januari 2019 om 12.49