PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

nieuws

Recensie: Beïnvloeding in Nederland en Europa

Bron TPC 2 - 2019
Laatste bijgewerkt op woensdag 08 mei 2019 om 09.42
Print dit artikelE-mail dit artikel

 

Rinus van Schendelen, Amsterdam University Press, 2017, 300 blz., ISBN 978462980402

Met een voorwoord, een aantal nuttige overzichten, acht hoofdstukken, een nawoord en een register neemt Rinus van Schendelen de lezer mee in de wereld van de lobby. Waarover gaat het bij beïnvloeding? Hoe beïnvloeden we elkaar in Nederland? Hoe beïnvloedbaar is de Europese Unie? Hoe beïnvloeden Nederlandse belangengroepen de EU? Hoe beïnvloedt de EU ook Nederland? Is er circulaire beïnvloeding (CPA) tussen de EU en (ook) ons land? Dragen belangengroepen bij aan de democratie in Nederland en de EU? Zijn betere kennis en kunde van beïnvloeding in Nederland en de EU mogelijk?

Zijn focus en rode draad de kwaliteit van beïnvloeding en is deze dom of intelligent? Voor beïnvloeding geldt een generieke logica die je kunt negeren maar niet ontlopen. Elk hoofdstuk heeft een thema en heeft dezelfde opbouw. Eerst een korte inhoudelijke uitleg. Dan kengegevens, kencijfers of kenmerken uit serieus onderzoek en de praktijk, geplaatst in hun context. Daarna volgt een praktijkvraag, wordt gewikt en gewogen in termen van relatief dom of intelligent. Tot slot volgt een actuele probleemcasus. Elk hoofdstuk sluit af met vragen die de lezer aan het denken zetten.

Intelligent handelen is te herleiden tot drie kennisschillen. De harde kennis over de buitenwereld, het vermogen om de situatie te ‘lezen’ naar kansen en bedreigingen, en het vermogen de keteneffecten van beïnvloeding te doordenken. Beïnvloeding kent vele obstakels (ZOKAO), zoals bij de Zender de mentale en organisatieobstakels, bij de Ontvangers, bij de Kanalen van communicatie, in de Arena’s, en bij de Omstanders. 

Om onderlinge irritaties te hanteren kende Europa vijf integratiemethoden: berusten, buigen, oorlog voeren, ‘met gelijke munt betalen’ of ad hoc onderhandelen. De nieuwe, zesde methode werd gebaseerd op verdragen en gezamenlijke platforms. In de hiervoor beschreven boeken wordt er diep op ingegaan. Wie met dit boek verwacht vooral antwoorden te krijgen wordt met een stevige paradox geconfronteerd. Het boek roept feitelijk vooral vragen op. Als de lezer die doorgrondt, heeft hij zeker aan inzicht gewonnen.

Gepubliceerd op: woensdag 08 mei 2019 om 09.42
Laatste bijgewerkt op: woensdag 08 mei 2019 om 09.42