PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

nieuws

Recensie: Goede raad voor commissarissen

Bron TPC 6 - 2018
Laatste bijgewerkt op woensdag 23 januari 2019 om 18.39
Print dit artikelE-mail dit artikel

 

Puck Dinjens, Mediawerf, 2018, 160 blz., ISBN9789490463625.

Dinjens heeft met de productie van dit boek, met de medewerking van drieëntwintig prominente auteurs, een lang gekoesterde wens gerealiseerd. In het voorwoord maakt Doekle Terpstra duidelijk dat het gedrag van bestuurders en toezichthouders, naast de systeemaspecten van governance, een belangrijke bron van zorg vormt als het gaat om de incidenten die de afgelopen jaren plaatsvonden. In twee delen en eenentwintig hoofdstukken, vanuit wat zich afspeelt in het brein van de toezichthouder en bestuurder en de dynamiek tussen de raad van commissarissen en de belanghebbenden, wordt de revival van de waarden ‘naar eer en geweten’ concreet. De thema’s die besproken worden, kunnen een goede ingang vormen om bestuurders, toezichthouders en hun ondersteuners bij de les te houden. De hoofdstukken zijn alle kort en krachtig geschreven.

Allereerst het brein van de bestuurder en de toezichthouder. Vertrouwen, persoonlijk of zakelijk, vormt vaak een belangrijk uitgangspunt. De neiging om fouten te verzwijgen is een lastig fenomeen en wordt goed uitgewerkt aan de hand van de casus van Volkswagen. Daarna komt succes als ‘red flag’ op meerdere manieren aan de orde, vanuit de kwaliteiten van bestuurders maar ook vanuit de filosofie. Moed om te reflecteren, de leerstijlen van bestuurders en toezichthouders, de balans tussen maatschappelijk en persoonlijk succes/geluk vormen de volgende onderwerpen. Terwijl ook de risk appetite en de authenticiteit van bestuurders bespreekbaar worden gemaakt.

Bij de dynamiek tussen de raad en de belanghebbenden gaat het om de processen die zich afspelen. Wat speelt bij de rol en bij de balanceeract van de voorzitter van het team? Waarom is de moed van de secretaris een belangrijke factor? Wat zijn de voetangels, klemmen en denkfouten bij de interactie binnen de raad? De horizontalisering in de zorg en de weg naar waardengedreven toezicht in de governance stellen hoge eisen die bespreekbaar worden gemaakt. Maar ook het belang en de realisatie van cognitieve diversiteit voor de continuïteit worden beschreven. Het belang van samenspraak en tegenspraak, van een ‘speakup’-cultuur, valt niet de onderschatten.

De toegenomen complexiteit en de behoefte snelheid te maken vormen een serieuze uitdaging. Medezeggenschap moet een belangrijke plek hebben. De open zenuw van de beloning wordt ook niet geschuwd.

Waarom de maatregelen van externe toezichthouders niet altijd beklijven blijkt niet zo vreemd. Toezichthouders zijn terughoudend naar stakeholders. Belangrijk is niettemin elkaar meer te horen om, zeker publieke, organisaties op het juiste spoor te houden. 

Gepubliceerd op: dinsdag 22 januari 2019 om 14.54
Laatste bijgewerkt op: woensdag 23 januari 2019 om 18.39