PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

nieuws

Recensie: Nieuw Publiek Werken – Een verkenning van ambitie

Bron TPC 5 - 2018
Laatste bijgewerkt op dinsdag 22 januari 2019 om 14.56
Print dit artikelE-mail dit artikel

Willem van Spijker, Frank van Erkel, Pieter Tops, Creative Commons licentie, Zwaan Printmedia 2016, 48 blz.

Dit essay, dat vooral als e-book is neergezet om zelf te gebruiken en te bewerken, biedt een eigen perspectief op de ontwikkelingen in het publieke domein. Het eerste hoofdstuk opent met een aantal persoonlijke ervaringen. De lezer wordt daarna in het tweede hoofdstuk met zevenmijlslaarzen in negen pagina’s meegenomen in de ontwikkeling van de overheid vanaf 1200. Eindigend met de vraag; het kraakt en piept, we zitten in een overgangsfase en nu?

De auteurs benoemen een aantal spanningen en dilemma’s in het derde hoofdstuk: burgers nemen het initiatief; het ontstaan van nieuwe scheidslijnen; bewegingen in de markt; institutionele machteloosheid van de overheid.

In het vierde hoofdstuk gaat het om nieuwe perspectieven. Hoe meer het leven globaliseert en virtualiseert, hoe meer een mens voet aan de grond nodig heeft en zich wil wortelen. In ons bestaan blijven tijd en ruimte, daar waar je fysiek bent op een bepaald moment, van wezenlijke betekenis. Al die krachten en belangen komen bij uitstek in het lokale domein bijeen. En van oudsher is het de kracht van de lokale overheid om daar duiding en richting aan te geven. Wat staat de overheid daarin te doen en hoe organiseert ze dat slim en verstandig? De auteurs beschrijven de drieslag die naar hun oordeel nodig is:

  • Nieuw Publiek Werken;
  • herordening van het publiek domein;
  • hervormingen van het lokale bestuur.

Publieke waarden zijn daarbij essentieel en laten zich definiëren als bijdragen aan het algemeen belang, aan het belang van het collectief, aan een ‘goede samenleving’ en aan het voortbestaan daarvan. Daarbij gaat het wat hen betreft om: ruimte en toegang bieden waar nodig; elkaar ondersteunen waar mensen dat willen doen; grenzen stellen en richting geven.

Het ‘nieuwe tussen’ ontwikkelt zich (zie www.hetnieuwetussen.nl, waar vernieuwingen uitgewisseld worden). In het slothoofdstuk wordt niet opgeroepen tot discussie maar tot actie. Al met al een eigentijdse essay voor professionals en bestuurders die snel een beeld willen krijgen in de veranderende verhoudingen op het lokale niveau.

Gepubliceerd op: donderdag 25 oktober 2018 om 14.55
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 22 januari 2019 om 14.56