PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

nieuws

Vraag om uitstel behandeling wetsvoorstel Appa

Bron www.vngmagazine.nl
Laatste bijgewerkt op dinsdag 10 februari 2015 om 15.56
Print dit artikelE-mail dit artikel

Een aantal koepelorganisaties en bestuurdersverenigingen heeft de Tweede Kamer in een brief gevraagd het wetsvoorstel waarmee de wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers verder wordt versoberd, nog niet te behandelen. Ze willen dat minister Ronald Plasterk (BZK) eerst de door hem toegezegde visie op de rechtspositie van bestuurders presenteert.

Met de Wet verkorting voorgezette duur Appa wordt de wachtgeldregeling aangepast. Burgemeesters, gedeputeerden en andere bestuurders hebben nu nog recht op een aanvullende uitkering als ze minstens tien jaar in functie zijn geweest en nog maximaal tien jaar zouden moeten werken voor ze recht krijgen op AOW. In dat geval krijgen ze een wachtgelduitkering tot aan het pensioen. Het kabinet wil deze termijn verkorten tot maximaal vijf jaar voor het pensioen.

VNG, IPO, de Unie van Waterschappen, de Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wijzen er in hun brief op dat de ‘grens van versoberingen zonder inhoudelijke visie’ is bereikt. In de integrale visie op de rechtspositie van politieke ambtsdragers die minister Plasterk voor dit voorjaar heeft toegezegd, zou hij volgens de koepelorganisaties rekening moeten houden met het feit dat aan een bestuurlijke functie ‘abrupt en ongewild’ een einde kan komen, er voor ambtsdragers geen ontslagbescherming geldt en er geen mogelijkheid is om in onderling overleg of in cao’s tot aanvullende regelingen te komen.

Gepubliceerd op: maandag 02 februari 2015 om 14.12
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 10 februari 2015 om 15.56