PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Toezicht

Nieuws

De verschillende toezichteisen voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn ‘op belangrijke punten’ te rechtvaardigen, ook al begeven deze spelers zich soms op dezelfde markten. Dat schrijft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) maandag op
Bij de genationaliseerde verzekeraar Reaal is een gat van 700 miljoen euro aan het licht gekomen. Minister Dijsselbloem laat de Auditdienst Rijk onderzoeken of sprake is van "kwade opzet of gewoon een fout". Dat blijkt uit de Kamerbrief van gisteren
De gemeenteraad van Almelo laat onderzoeken of het beter is de onafhankelijke rekenkamer uit te breiden met een toezichtfunctie of een aparte toezichtkamer in het leven te roepen. Overheveling van inspectietaken op het gebied van gedecentraliseerde

Artikelen

analyse RMA, financieel toezicht, toezichtregimes, Toezicht

 Provincies hebben een rol in het financieel toezicht op gemeenten. Het zware financiële weer waarin gemeenten verkeren, pleit ervoor dat provincies meer actief gebruik maken van hun bevoegdheden. Hoe werkt provinciaal financieel toezicht en

horizontaal toezicht, lokale democratie, rekenkamers, toezicht in het lokale bestuur, verticaal toezicht, Verticaal toezicht, Horizontaal toezicht, Toezicht

 Goed zicht op de uitvoering van beleid is cruciaal voor een goed functionerende democratie. Alleen dan kunnen burgers en politici daarover een oordeel vellen om zo te komen tot beter beleid of tot de selectie van andere politici. Dat vereist

Checks and Balances, extern toezicht, falend leiderschap in de corporatiesector, intern toezicht, Performance management, Bedrijfsvoering, Toezicht

 Welke factoren hebben een rol gespeeld bij falend leiderschap in de corporatiesector? Een analyse van zes casussen wijst uit dat factoren die volgens de theorie een rol spelen, hier opgeld doen. Ook speelden veel van dezelfde factoren een rol