PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Verticaal toezicht

Verticaal toezicht

Nieuws

De financiële positie van gemeenten staat duidelijk onder druk. Dat blijkt uit de beoordeling van de begrotingen 2014 van gemeenten door de provincies. De provinciaal toezichthouders schetsen ook een somber beeld van het meerjarenperspectief. Zij

Artikelen

horizontaal toezicht, lokale democratie, rekenkamers, toezicht in het lokale bestuur, verticaal toezicht, Verticaal toezicht, Horizontaal toezicht, Toezicht

 Goed zicht op de uitvoering van beleid is cruciaal voor een goed functionerende democratie. Alleen dan kunnen burgers en politici daarover een oordeel vellen om zo te komen tot beter beleid of tot de selectie van andere politici. Dat vereist