PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

4 Beleidsadviseurs 2.0 - BAR organisatie

Laatste bijgewerkt op dinsdag 15 oktober 2019 om 15.17

De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Drie zelfstandige gemeenten met één moderne uitvoeringsorganisatie. We zijn nog volop in ontwikkeling sinds we in 2014 ambtelijk zijn samengevoegd. Hierdoor krijg je ruimte om nieuwe wegen te verkennen en te verbeteren. De organisatie heeft een prettige en informele werksfeer. Dit biedt jou veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Werken in een groot gebied met veel bedrijvigheid, 125.000 inwoners en drie gemeentebesturen: uniek en uitdagend!

Welkom bij het BAR-team Maatschappij

Het cluster Maatschappij is er voor de maatschappelijke ondersteuning, zowel individueel als collectief. Het cluster Maatschappij bestaat uit 13 teams waaronder het team Beleid & Ontwikkeling Maatschappelijke zaken en het team Beleid & Ontwikkeling Sociaal Domein. Wij zijn op zoek naar:

4 Beleidsadviseurs 2.0

36 uur per week

Wat ga je doen?

Twee beleidsteams

Team Maatschappelijke Zaken (= team MZ) werkt aan de maatschappelijke themas die bij de drie BAR-gemeenten zijn ondergebracht, zoals: onderwijs, jeugd, sport, welzijn, volksgezondheid en cultuur. Ook de subsidieverlening voor deze onderwerpen is in dit team belegd. Team Sociaal Domein (=team SD) werkt aan de themas vanuit de 3 Ds: WMO, Participatie en Jeugdzorg.

Wij zoeken ondernemende en resultaatgerichte mensen die hun ervaring, creativiteit en talent willen inzetten, zich willen ontwikkelen en daarbij graag pionieren.

Vanwege pensionering van een collega, een herziening van de taken en rollen binnen de teams én het uitbreiden van het bestuurlijk comfort zijn er nu vier vacatures vacant met de volgende taakgebieden:

– Sport (Barendrecht/Albrandswaard, team MZ, 1 fte);

– Onderwijs & Kinderopvang (Albrandswaard, team MZ, 1 fte);

– Welzijn & Volksgezondheid (Ridderkerk, team MZ, 1 fte);

– WMO (BAR-breed, team SD, 1 fte).

Beleidsadviseurs 2.0

Waar we behoefte aan hebben, zijn beleidsadviseurs 2.0: een professional die zn schouders eronder zet door samen te werken met onze maatschappelijke partners. Iemand die snapt hoe maatschappelijk ondernemen in de praktijk werkt.

Naast de dagelijkse contacten met je collegas van de andere beleidsterreinen, ben je contactpersoon van externe samenwerkingspartijen en treedt je op als vertegenwoordiger van onze gemeentes. Je gaat proactief het gesprek aan met inwoners, vrijwilligers, instellingen en collegas, om zo het beste voor onze inwoners te realiseren.

Je bekijkt de maatschappelijke vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en legt daarbij steeds de verbinding met de afspraken uit de collegeprogrammas van de gemeenten en verliest daarbij de effecten voor de lange termijn niet uit het oog. Als beleidsmedewerker is geen dag hetzelfde, dus je kunt goed schakelen tussen allerlei taken.

Het creëren van draagvlak (intern en extern) vind je een mooie uitdaging. Ook het adviseren van bestuurders en het schrijven van besluitvormingsdocumenten beheers je goed. Je bent goed bekend met de P&C cyclus en je levert daar proactief een bijdrage aan. Je werkt op een gedegen en procesmatige manier. Bestuurders geef je een goed doortimmerd advies over de ontwikkelingen op je vakgebied.

Daarvoor heb je de bagage al in huis: HBO werk- en denkniveau, aangevuld met werkervaring van tenminste 3-5 jaar als beleidsadviseur. Je ziet het als een uitdaging om mee te bouwen aan de doorontwikkeling van het team. Je bent communicatief sterk, een prettige én stevige gesprekspartner. Je bent in staat om zelfstandig te werken, te pionieren en staat stevig in je schoenen.

Wie zoeken wij?

  1. 1.      Beleidsadviseur Sport (Barendrecht/Albrandswaard)

Als beleidsadviseur Sport begeef je je in een breed speelveld. Denk aan de raakvlakken die het onderwerp sport heeft met beleidsvelden als preventie, participatie, jongerenwerk, volksgezondheid etc. Sport en bewegen zie jij als een middel dat wordt ingezet om maatschappelijke doelstellingen te behalen. Dit vertaalt zich naar een uitdagend takenpakket. Denk hierbij aan het opstellen van nieuw Sportbeleid (Barendrecht), het beoordelen van verschillende soorten subsidieaanvragen (beide gemeenten), begeleiden van diverse projecten zoals Jongeren Op Gezond Gewicht (Barendrecht) en het implementeren van het Sportakkoord (Barendrecht) en Verenigingsakkoord (Albrandswaard).

  1. 2.      Beleidsadviseur Onderwijs & Kinderopvang (Albrandswaard)

Wat je absoluut aanspreekt als beleidsadviseur Onderwijs & Kinderopvang, is dat je je steentje bijdraagt aan het opgroeien van kinderen en jongeren met kwalitatief passend en professioneel onderwijs. Onderwerpen die passeren zijn onder meer onderwijsachterstandenbeleid, voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. Ook leerplicht en het accounthouderschap van de GGD zitten in je takkenpakket. Je bent actief in diverse overleggen met onder andere de onderwijspartners zoals schoolbesturen, directeuren, het LEA, OOGO en het samenwerkingsverband (RIBA). Eén van jouw belangrijkste taken wordt het verder uitrollen van de veranderingen vanuit het onderwijsachterstandenbeleid en de implementatie ervan. Belangrijk onderdeel van dat proces is het meenemen van de lokale kinderopvang en peuteropvang organisaties.

  1. 3.      Beleidsadviseur Welzijn & Volksgezondheid (Ridderkerk)

Als beleidsadviseur Welzijn & Volksgezondheid zie jij het als een uitdaging om initiatieven te ontwikkelen die ervoor zorgen dat inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. Denk hierbij aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligersbeleid, eenzaamheid en (dieren)welzijn.

Jij bent continue op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in je vakgebied, op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Daarbij sta je in nauw contact met samenwerkingsorganisaties, het maatschappelijk burgerplatform én werk je nauw samen met de collegas uit beide teams.

  1. 4.      Beleidsadviseur WMO (BAR-breed)

Wat we vragen, is creativiteit, verbindingskracht en bestuurlijke sensitiviteit. De kosten van begeleiding en huishoudelijke hulp moeten onder controle worden gehouden met de sterk vergrijzende bevolking. We zoeken hierin de balans tussen de wens van onze inwoners (relatie tussen Wonen, Welzijn en gezondheid) en de betaalbaarheid op dit vlak. Daarnaast zijn we bezig met de invoering van de wijzigingen in de verplichte GGZ / Maatschappelijke opvang.

Verder zijn ook onderwerpen als inclusie en dementievriendelijke gemeente belangrijk binnen de BAR. Daarom zoeken we iemand met een integrale blik, die alle schakels in het proces effectief weet te verbinden maar ook goed kijkt naar gevolgen op het proces en de inhoud, stimuleert en organiseert. Je legt verbanden, je brengt synergie tussen activiteiten aan.

Wat hebben wij jou te bieden?

De functies zijn ingeschaald in schaal 10 van de CAO CAR/UWO. Daarnaast hebben we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder deelname aan het individueel keuzebudget (17,05% van je bruto jaarinkomen), een ABP-pensioenregeling, reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en een ouderschapsverlofregeling.

Overtuigd?

Als je jezelf herkent in bovenstaande profielen en je hebt zin in een nieuwe uitdaging, stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 29 oktober a.s. d.m.v. de button solliciteer direct op onze website: https://www.werkenbijbarorganisatie.nl/vacatures/4-beleidsadviseurs-2-0/

Geef even duidelijk aan in welke functie je geïnteresseerd bent.

De gesprekken worden gepland in week 45 (4, 5 of 8 november).

Het aanvragen van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de eerste drie functies (team MZ) kun je contact opnemen met Femke Bergmans Teamleider MZ via 06-20324075. Voor de vierde functie (team SD) kun je contact opnemen met Bianca Al Mashta, Teamleider SD via 06-11628919.

Deze vacatures worden zowel intern als extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.

Gepubliceerd op: dinsdag 15 oktober 2019 om 15.00
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 15 oktober 2019 om 15.17