PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Commissiegriffier - Gemeente Amsterdam

Laatste bijgewerkt op woensdag 03 oktober 2018 om 14.32

De functie

Als commissiegriffier ben je verantwoordelijk voor het proces voorafgaand, tijdens en na afloop van een commissievergadering.

De werkzaamheden zijn onder andere:

 • Het verzorgen van de planning van de raadscommissies, het bewaken van het besluitvormingsproces en de termijnagenda (inclusief toezeggingen) van de commissie;
 • In overleg met de voorzitter de agenda opstellen voor de commissievergadering en zorgen voor een goede procesgang;
 • Ondersteuning bieden bij het maken van voorstellen door raadsleden;
 • Gevraagd en ongevraagd verbetervoorstellen doen inzake de logistieke ondersteuning van de raadscommissies;
 • Adviezen schrijven over ontwikkelingen op het gebied van staats- en bestuursrecht en overige ontwikkelingen van juridische aard;
 • Goede contacten onderhouden met (duo-)raadsleden en hun medewerkers, medewerkers van de gemeentelijke organisatie en belanghebbenden van buiten de gemeente;
 • Het verrichten van overige taken die  nodig zijn voor een adequate ondersteuning van de gemeenteraad en zijn organen alsmede voor het goed functioneren van de raadsgriffie.

Wij vragen

 • Een voltooide juridische universitaire opleiding, met als specialisatie staats-en bestuursrecht;
 • Ruime kennis van en advieservaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en bijbehorende procedures, alsmede kennis van de relevante wet- en regelgeving;
 • Analytische, adviserende, contactuele en organisatorische kwaliteiten;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Bereidheid tot het verrichten van werkzaamheden tijdens de avonduren.

Competenties

 • Voor deze functie zijn verder de volgende competenties onontbeerlijk:
 • Samenwerkingsgerichtheid en politieke sensitiviteit;
 • Stressbestendigheid, resultaatgerichtheid en een proactieve houding;
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Gemakkelijk kunnen schakelen in de communicatie tussen mensen met verschillende
 • rollen, posities en denkniveaus;
 • Een hands-on mentaliteit.

Wij bieden

Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week.

Indien een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef succesvol is doorlopen, volgt na een jaar een vaste aanstelling.

De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

De raadsgriffie zorgt voor het procesmatig, instrumenteel en logistiek ondersteunen van de leden van de gemeenteraad van Amsterdam bij de uitvoering van hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken en bevoegdheden. De belangrijkste taak van de raadsgriffie is advisering en ondersteuning van de gemeenteraad en zijn raadscommissies door de voorbereiding en afhandeling van de politieke besluitvormingsprocessen. De raadsgriffie is een zelfstandig onderdeel van de gemeente met een platte organisatie van circa 20 fte.

Informatie

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Rob Willems, commissiegriffier, bereikbaar via 06 - 1292 1041 en/of per mail: rwillems@raadsgriffie.amsterdam.nl of met Karin van Klooster, Beleidsadviseur, bereikbaar via 06 - 8364 0650 en/of per mail: k.van.klooster@amsterdam.nl

Sollicitaties

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 21 oktober 2018 onder vermelding van commissiegriffier – 18090185 via onze sollicitatiepagina.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.#LI-POST

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Gepubliceerd op: dinsdag 02 oktober 2018 om 19.40
Laatste bijgewerkt op: woensdag 03 oktober 2018 om 14.32