PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Griffier - Gemeente Loon op Zand

Laatste bijgewerkt op woensdag 20 maart 2019 om 18.32

GRIFFIER


In verband met het vertrek van de huidige griffier zoekt de gemeente Loon op Zand een nieuwe griffier.


In dit document worden de context, het functieprofiel en de planning van de werving- en selectieprocedure vastgelegd.


Gemeente Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand ligt in de provincie Noord-Brabant en telt ruim 23.000 inwoners. De gemeente bestaat uit de kernen Kaatsheuvel (16.000 inwoners), Loon op zand (6.000 inwoners) en De Moer (500 inwoners). Loon op Zand heeft een oppervlakte van 50,71 km2. De gemeente grenst in het noorden aan Waalwijk, in het westen aan Dongen, in het oosten aan Heusden en in het zuiden aan Tilburg. 


Al zeveneneenhalve eeuw zijn de inwoners van Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer met elkaar verbonden. Eerst in de heerlijkheid Loon op Zand, nu in de gemeente met dezelfde naam. In die tijd heeft de gemeenschap met turfsteken het land ontgonnen en er landbouw op bedreven. In de negentiende eeuw ontwikkelde de leerlooijerij in de gemeente zich en werd het de voornaamste locatie voor de schoenproductie in Nederland. Inmiddels is de bedrijvigheid uitgegroeid tot een moderne dienstverlenende economie waarin vooral het toerisme een belangrijke rol inneemt. Met name attractiepark de Efteling geniet (inter)nationale bekendheid. De gemeente is echter ook een groene buffer, rijk aan waardevolle natuurgebieden waarin gerecreëerd kan worden zoals Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en het landgoed Huis ter Heide.


De inwoners van Loon op Zand leven in een sterk ontwikkelde gemeenschap waarin het verenigingsleven een voorname rol speelt. Veel inwoners zijn als vrijwilliger actief.


Sinds de raadsverkiezingen in 2018 is de raad, onder voorzitterschap van de burgemeester, als volgt samengesteld (19 raadsleden):

•   GemeenteBelangen: 6 zetels

•   CDA: 4 zetels

•   Voor Loon: 3 zetels

•   VVD: 3 zetels

•   Pro3: 3 zetels


De coalitie wordt gevormd door GemeenteBelangen, CDA en Voor Loon.


In Loon op Zand is er naast een fulltime griffier een griffiemedewerker. Op 28 maart bespreekt de Raad een voorstel voor de uitbreiding van de griffie.


Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders.

De ambtelijke organisatie stelt een pragmatische benadering met oog voor de menselijke maat centraal. De ambtelijke organisatie bestaat uit 150 medewerkers. Het College van Burgemeester en Wethouders wil in deze raadsperiode bij het bepalen en uitvoeren van opgaven inwoners betrekken door overheids- en burgerparticipatie. Dit vraagt voor College en ambtelijke organisatie, maar ook van de Raad, een nieuwe manier van werken waarin luisterend leiderschap, nieuwsgierigheid, een goed gesprek en duidelijke communicatie over ieders rol essentieel zijn.Functieprofiel


Loon op Zand zoekt een uitstekende ‘communicator’ met een stevige persoonlijkheid als griffier. Een griffier die de basis op orde kan brengen en van daaruit kan bouwen (vernieuwen, professionaliseren). Een griffier die primair gericht is op mensen, zich in kan leven in de behoeften van raadsleden en partners in de ambtelijke organisatie en coachend op kan treden. Maar ook een griffier die een scherpe analyse van de positie van de raad kan maken en stevig en duidelijk op kan treden wanneer dat in het belang van de raad is.


Taken van de griffier

De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin, ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning, is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier adviseert, gevraagd en ongevraagd, bij de uitoefening van rechten en de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving). De griffier zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde werkprocedures die dienstig zijn aan het proces.


De primaire griffietaken moeten in eerste instantie verder op orde worden gebracht. Diverse procedures, met name rond de stukkenstroom, dienen verbeterd te worden voordat gesteld kan worden dat de basis op orde is. Wanneer dat gebeurd is, heeft de raad de wens om meer aandacht te besteden aan het professionaliseren van de raad, de griffie en (strategische) advisering van de raad en raadsleden. Gedacht wordt aan het adviseren van raadsleden over hun rolneming en invulling en het trainen van de raadsleden in het gebruik van de voor hen beschikbare instrumenten. De raad wil op termijn tevens nadenken over de werkwijzen, waaronder het vergadermodel. Dit vraagt een griffier die zich in kan leven in de behoeften van de raad en daar concrete verbeteringen op kan voorstellen. De griffier is in staat om de wijzigingen op een juiste manier uit te leggen en om draagvlak te bouwen in de raad. De raad is ook bezig met het opstellen van een toekomstagenda en de raad wil graag inwoners beter bij het raadsproces betrekken. De griffier denkt mee en adviseert over die veranderende relatie, zowel in faciliterende en organisatorische zin, als strategisch adviserend.


De griffier is een sparringpartner voor de burgemeester, ondersteunt en adviseert haar en reflecteert in diens rol als raadsvoorzitter. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek neemt de griffier een gelijkwaardige positie in en bewaakt de belangen van de raad in de bespreking. Hij/zij beweegt zich soepel in de ambtelijke organisatie. De raad ziet graag inzet van de griffier op de doorontwikkeling van de kwaliteit van de raadsstukken in samenspraak met het College van B&W en de ambtelijke organisatie.


De griffier geeft leiding aan de griffie en is eindverantwoordelijk voor het product dat geleverd wordt. De griffier zorgt daarom voor een goede stijl van leidinggeven en draagt zorg voor het uitbouwen van de taken en werkwijze van de griffie.


Profiel kandidaat en competenties

Er wordt gezocht naar een griffier die een goed gevoel heeft voor de politiek bestuurlijke context, die begrijpt welke bijdrage een griffier daarin kan leveren en die er plezier aan beleeft om in die context zijn/haar bijdrage te leveren (soms luisterend, afwachtend, soms stevig en gezaghebbend). De griffier opereert strategisch: hij/zij doorziet complexe processen, heeft een proactieve houding, denkt mee en vooruit, speelt in op ontwikkelingen, is flexibel, kan sturen op lopende processen en geeft subtiel sturing aan veranderingsprocessen.

De griffier heeft een opvatting over de rol van de raad in het (veranderende) samenspel met de samenleving, maar ook binnen het gemeentehuis, en heeft helder wat zijn/haar toegevoegde waarde daarbij is.


Qua persoon is de griffier plezierig in de omgang, een teamplayer die diplomatiek en met tact communiceert op een niveau afgestemd op de gesprekspartner. Anderzijds staat de griffier stevig in zijn/haar schoenen en kan zo nodig tegengas geven. Als het nodig blijkt, schuwt de griffier een stevig gesprek niet. De griffier krijgt de ruimte om een eigen invulling aan het griffierschap te geven en daar in te groeien. Hij/zij staat open voor het ontvangen van feedback op zijn/haar functioneren en is in staat de feedback om te zetten in een gerichte ontwikkeling.


De griffier schakelt soepel in de bestuurlijk-ambtelijke driehoek met de burgemeester en gemeentesecretaris, draagt bij aan een goede samenwerking en is een volwaardig sparringpartner. Waar nodig biedt de griffier tegenwicht binnen de driehoek.


Binnen de griffie weet de griffier medewerkers te binden en te inspireren, zodanig dat vanuit een goede sfeer tot optimale dienstverlening aan de raad wordt gekomen. Daarbij is hij/zij zich uitstekend bewust van wat hij/zij zelf oppakt (hands on-mentaliteit) en welke werkzaamheden hij/zij aan zijn/haar medewerkers kan overlaten. Hij/zij is bereid om waar nodig uitvoerende taken zelf op te pakken.


In de ambtelijke organisatie kent de griffier de weg en weet de kennis en capaciteiten goed te benutten.


Communicatief

Omschrijving: kan procedures, ideeën en meningen door gebruik van heldere en correcte taal aan anderen duidelijk maken. 


Gedragsindicatoren:

 • Kan zich inleven in de cultuur en de omgangsvormen van anderen en daar de communicatie op afstemmen
 • Is in staat een goede werkrelatie op te bouwen met de partners in de driehoek en de ambtelijke organisatie
 • Kan complexe procedures en ideeën zowel mondeling als schriftelijk in begrijpelijke taal uitleggen
 • Kan inspelen op de verschillende handels- en communicatiewijzen van gesprekspartners
 • Is in staat om te overtuigen en te enthousiasmeren
 • Heeft een open houding


Deskundig

Omschrijving: is bekwaam en vaardig als griffier en weet dit effectief toe te passen en over te dragen.


Gedragsindicatoren:

 • Is bij voorkeur elders griffier of plaatsvervangend griffier geweest
 • Is nieuwsgierig naar maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de raad en de rol van de griffier en weet hiervoor ook zijn/haar netwerk te benutten
 • Kan goed plannen en organiseren
 • Kan ontwikkelingen vertalen naar praktische toepassing in Loon op Zand en weet die vertaling zowel mondeling als schriftelijk goed over de bühne te brengen
 • Is vaardig met digitale systemen (ten behoeve van de raad) en kent praktische digitale toepassingen


Adviserend

Omschrijving: kan raadsleden stimuleren, enthousiasmeren en op een effectieve wijze de weg laten vinden in het raadswerk.


Gedragsindicatoren:

 • Kiest een aanpak die past bij de concrete persoon; geeft onafhankelijk en eerlijk advies
 • Kan luisteren en begrijpt; helpt, geeft tips en aanwijzingen, reikt opties aan, denkt mee, neemt initiatief en schetst oplossingen
 • Is in staat om te regisseren op een proces en daarbij de onderlinge verhoudingen te bewaken
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een andere aanpak
 • Heeft oog voor gestelde doelen en (politieke) uitgangspunten
 • Past het eigen gedrag aan als de situatie daar om vraagt en weet hierop te reflecteren
 • Bouwt aan draagvlak en straalt vertrouwen uit


Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Bij voorkeur ervaring als griffier of plaatsvervangend griffier


Arbeidsvoorwaarden en procedure


Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd in schaal 12 van de CAR-UWO. Het salaris bedraagt maximaal € 5520,- bruto per maand, inclusief emolumenten, op basis van een fulltime dienstverband.

Er vindt een aanstelling plaats voor één jaar, die na gebleken geschiktheid vervolgens omgezet kan worden in een vaste aanstelling.


Procedure

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.


De selectie vindt plaats in twee gespreksronden. De eerste ronde is gepland op dinsdag 16 april 2019, in de avond. De gesprekken worden gevoerd door de selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van alle vijf fracties, de burgemeester en de griffiemedewerker. De tweede gespreksronde is gepland op woensdag 24 april 2019, wederom in de avond. De selectiecommissie wordt ondersteund door de adviseurs van Necker van Naem en de gemeente Loon op Zand.


Een integriteitsonderzoek is onderdeel van de procedure. Een assessmentonderzoek en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de procedure. Voor aanstelling is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.


Solliciteren of meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Gijs Corten adviseur bij Necker van Naem, via 06-26467745. Solliciteren kan tot en met 31 maart 2019 door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen via sollicitatie@necker.nl onder vermelding van ‘Vacature griffier Loon op Zand’. 

Gepubliceerd op: donderdag 14 maart 2019 om 22.41
Laatste bijgewerkt op: woensdag 20 maart 2019 om 18.32