PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Procesregisseur Complexe Veiligheidsproblematiek (Veiligheidshuis) - Gemeente Leeuwarden

Laatste bijgewerkt op woensdag 03 oktober 2018 om 14.32

Wat ga je doen
De procesregisseur is verantwoordelijk voor het initiëren en optimaliseren van de samenwerking tussen de partijen die nodig zijn om complexe veiligheidsproblematiek persoons- of groepsgericht aan te pakken. Je voert op inhoud de regie in een zaak, geeft advies of biedt ondersteuning. Je verbindt partners, ketens en processen aan elkaar.

Bij het voeren van de procesregie heb je een taak in het:

 • verzamelen en koppelen van gegevens over de persoon of het gezin en het daarbij betrokken systeem.
 • fungeren als voorzitter van het multidisciplinaire overleg;
 • samen met betrokkenen maken van een probleemanalyse;
 • in gezamenlijkheid opstellen van een plan van aanpak;
 • bewaken van de voortgang van afspraken en het indien nodig doorlopend bijsturen van het proces en de uitvoering;
 • mede zorgdragen voor een doorbraak als er sprake is van stagnatie in de samenwerking en het vinden van een oplossing;
 • in beeld brengen van gesignaleerde knelpunten in de uitvoeringspraktijk die vragen om beleidsmatige of strategische veranderingen. Je maakt hierin een vertaalslag naar beleidsadvies.
 • coördineren van de netwerksamenwerking rondom de ketenoverstijgende aanpak van risicovolle, gewelddadige, criminele en overlastgevende personen/groepen.
 • coachen van andere professionals in het voeren van procesregie.
 • via de manager van het Veiligheidshuis afleggen van verantwoording aan de stuurgroep van het Veiligheidshuis.


Wie ben jij
Het Veiligheidshuis is op zoek naar een creatieve duizendpoot. Iemand die vanuit de casus makkelijk kan schakelen tussen uitvoering, beleid en strategie. Iemand die specialist is als het gaat om de doelgroep van het Veiligheidshuis en generalist in het overstijgend kijken, denken en doen. Iemand die de 'vaardigheden' heeft om zonder 'macht' partijen te bewegen naar een gemeenschappelijk doel.

Je hebt:

 • minimaal een hbo-achtergrond;
 • affiniteit en ruime ervaring met de doelgroep van het Veiligheidshuis;
 • ruime ervaring met het functioneren in een complexe samenwerkingsomgeving en een brede blik op de aanpak veiligheidsvraagstukken, zowel op casus- als beleidsniveau;
 • gedegen kennis van het werkveld van gemeenten en de verschillende justitie- en zorgpartners, waarbij kennis ten aanzien van het justitiële veldeen belangrijke pre is;
 • een flexibele instelling.

  Je bent:
 • een toegankelijke verbinder;
 • communicatief sterk en 'inlevend' ;
 • resultaatgericht;
 • pro-actief, doortastend en niet bang om partners aan te spreken op overeengekomen afspraken;
 • analytisch, waarbij je gemakkelijk de vertaalslag naar de uitvoering kan maken;
 • inventief, creatief en in staat om belemmeringen te doorbreken en (nieuwe) oplossingen aan te dragen.


Waar ga je werken
Als procesregisseur complexe veiligheidsproblematiek kom je te werken in het Veiligheidshuis Fryslân. Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen justitiële partners, zorgpartners en gemeenten. In het Veiligheidshuis komen de partners bij elkaar die betrokken zijn bij mensen die te maken hebben met problemen op meerdere leefgebieden en de veiligheid buitensporig aantasten. Er wordt samen met de direct betrokken professionals een plan van aanpak gemaakt met als doel om de onveiligheid te verminderen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om geweld, overlast, misbruik of criminele activiteiten. Partners die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn, zijn onder andere de politie, het OM, de Reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en het Gevangeniswezen. Maar ook organisaties uit de zorghoek zoals de GGZ, Verslavingszorg en instellingen voor Maatschappelijke Opvang. Ten slotte zijn gemeenten en wijk- en gebiedsteams essentiële partners in de netwerksamenwerking van het Veiligheidshuis.

Het Veiligheidshuis voert de procesregie bij de meest lastige veiligheidsproblemen in Friesland. Daarnaast heeft het Veiligheidshuis een adviserende en ondersteunde rol. Vanuit hier brengt het Veiligheidshuis kennis, expertise en vaardigheden over waardoor andere netwerken en organisaties een casus (eerder) zelf op de rit kunnen brengen.

Het voeren van de procesregie wordt gedaan door een team van 5 procesregisseurs. De procesregisseur trekt nauw samen op met een procesondersteuner die onder andere de secretariële en administratieve taken uitvoert.

Wat bieden wij

 • een veelzijdige en interessante functie in een uitdagende samenwerkingsomgeving met een prettige collegiale werksfeer.
 • een tijdelijke aanstellingvoor de duur van in eerste instantie een jaar,met de intentie tot omzetting in een vaste aanstelling.De (tijdelijke) aanstelling is bij de gemeente Leeuwarden. Je werkzaamheden vinden volledig in en onder aansturing van het Veiligheidshuis plaats.
 • Ben je in dienst bij een partner van het Veiligheidshuis, dan is het eventueel ook mogelijk om in eerste instantie voor een jaar bij het Veiligheidshuis gedetacheerd te worden, met de intentie tot omzetting in een vaste aanstelling.
 • een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2.795,- en maximaal € 4.225,-bruto per maand, bij een 36-urige werkweek (o.b.v. CAO gemeente-ambtenaren, functieschaal 10).
 • aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een Individueel Keuze Budget dat flexibel ingezet kan worden voor bijvoorbeeld het kopen van extra verlofdagen of een tegemoetkoming in het woon-/werkverkeer.


Belangstelling
Informatie over deze functie is te verkrijgen bij Maureen de Boer, manager Veiligheidshuis Fryslân, via telefoonnummer 058-750 5500. Informatie over de procedure is in te winnen via Jelle Teitsma, adviseur W&S binnen de selectie. Hij en zijn collega's zijn bereikbaar via wervingenselectie@leeuwarden.nl en 058-322 6164.

Interesse?

 • Heb je interesse in deze functie? Externe kandidaten die niet werkzaam zijn binnen de gemeente Leeuwarden kunnen tot 25 oktober 2018 reageren (dit o.a. via Gemeentebanen.nl, Werkeninfriesland.nl of via de website van de gemeente Leeuwarden). Interne kandidaten kunnen tot en met woensdag 10 oktober reageren, graag via wervingenselectie@leeuwarden.nl.
 • De gesprekken vinden in week 44 en 45 plaats.
 • Een antecedentenonderzoek en een Verklaring Omtrent Gedrag maken deel uit van de procedure.
 • Meer informatie over het Veiligheidshuis is te vinden op: www.veiligheidshuisfryslan.nl.

Gepubliceerd op: woensdag 03 oktober 2018 om 11.28
Laatste bijgewerkt op: woensdag 03 oktober 2018 om 14.32