PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Trajectbegeleider Complexe Veiligheidsproblematiek (Veiligheidshuis) - Gemeente Leeuwarden

Laatste bijgewerkt op woensdag 03 oktober 2018 om 14.32

Wat ga je doen
De Trajectbegeleider heeft direct intensief contact met mensen die veelal ernstige problemen op meerdere leefgebieden hebben en voor onveiligheid zorgen en/of zelf in een onveilige situatie zitten. Denk bijvoorbeeld aan verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische ziektebeelden, schulden en justitiële contacten. De relatie met hulpverlening verloopt met regelmaat moeizaam of wordt niet geaccepteerd. De situatie is geëscaleerd of kan escaleren.

De Trajectbegeleider doet en regelt dat wat nodig is om de situatie beheersbaar te maken. Je staat met de poten in de klei en weet van aanpakken. Je doet dit in nauw contact met andere professionals en de persoon zelf, evenals met zijn of haar netwerk . De Trajectbegeleider heeft vrije ruimte om te doen wat nodig is, mits binnen de grenzen van professioneel handelen.
Het Veiligheidshuis heeft een onafhankelijke positie doordat zij niet aan een specifieke organisatie is verbonden. Werken vanuit het Veiligheidshuis is met weinig registratie- en regeldruk. Wel moet rekening worden gehouden met de wet- en regelgeving waar de partners van het Veiligheidshuis zich aan te houden hebben.

Een specifiek rol die je als 'Trajectbegeleider complexe veiligheidsproblematiek' hebt is het stimuleren en optimaliseren van de netwerkaanpak rondom overlastgevende en criminele personen met een niet westerse migratie-achtergrond. Je bent hierbij een verbindende factor tussen de partners; de 'spin in het web'.

Als Trajectbegeleider heb je een taak in:

 • het contact leggen met de persoon (en diens systeem) en deze onderhouden;
 • het inzichtelijk maken van de situatie van de persoon en diens systeem op verschillende leefgebieden ('thermometer erin steken');
 • het inzichtelijk maken van het gedrag van de persoon (en diens systeem) op de omgeving;
 • in beeld brengen welke interventies in verbinding met elkaar ingezet moeten en kunnen worden door de partners van het Veiligheidshuis om de onveilige situatie op te lossen of beheersbaar te maken;
 • in contact met de persoon (en diens systeem) zelf interventies uitvoeren;
 • het regie voeren in de casus. Dit in nauwe afstemming met de procesregisseur van het Veiligheidshuis, waarmee je op hoofdlijnen de inhoudelijke stappen overlegt;
 • het bewaken en bijsturen van de uitvoering van de nodige en afgesproken interventies.
 • het overdragen naar reguliere zorg als de situatie gestabiliseerd en op de rit is;
 • het coachen van het bestaande professionele netwerk in de aanpak van de zaak;
 • het coördinerenvan de netwerksamenwerking rondom overlastgevende en criminele personen met een niet westerse migratie-achtergrond.


Wie ben jij
Je hebt een sterk proactieve houding en geeft daarbij de ander een gevoel van betrokkenheid. Van nature lukt het je om makkelijk contact te leggen, ook met mensen die doorgaans zorg mijden. Je gaat er op af en zoekt continue naar mogelijkheden om een situatie te doorbreken en te de-escaleren. Je schuwt het niet om grenzen aan te geven en dwang en drang te organiseren als dit nodig is. Het verlenen van hulp is voor jou geen doel op zich. Het verbeteren van de situatie wel. Je bent een specialist als het gaat om de doelgroep van het Veiligheidshuis en generalist in het overstijgend kijken, denken en doen. Je hebt de 'vaardigheden' om mensen zonder 'macht' te laten bewegen.

De functie van trajectbegeleider is geen negen tot vijf baan. Er wordt een hoge mate van flexibiliteit van je verwacht, waarbij je ook buiten kantoortijden beschikbaar bent als dit nodig is. Dit zowel in contact met de 'cliënt (en diens systeem) als met professionals.

Je hebt:

 • minimaal een hbo-achtergrond;
 • grote affiniteit en ruime ervaring met het werken met de doelgroep van het Veiligheidshuis;
 • ruime ervaring met het functioneren in een complexe samenwerkingsomgeving en een brede blik op de aanpak veiligheidsvraagstukken;
 • gedegen kennis van het werkveld van gemeenten, wijkteams en de verschillende justitie- en zorgpartners. Hierbij is kennis van en ervaring met het justitiële veld en/of gedwongen hulpverlening een belangrijke pre, evenals kennis van en ervaring met de op veiligheid gerichte aanpak van mensen met een niet westerse migratie-achtergrond.
 • ervaring met het coördineren van processen in een netwerksamenwerking;
 • kennis van de leefwereld van de doelgroep. Je kunt je hierin verplaatsen en op aansluiten;
 • kennis en ervaring met multi-problematiek. Denk aanpsychiatrie, verslaving, LVG, zorgelijke opvoedingssituaties en geweld binnen relaties.

  Je bent:
 • iemand met levenservaring en gedrevenheid;
 • een toegankelijke verbinder;
 • transparant - je zegt wat je doet en doet wat je zegt;
 • iemand die balans kan vinden tussen afstand en nabijheid;
 • communicatief sterk en 'inlevend';
 • resultaatgericht;
 • proactief en doortastend;
 • niet bang om mensen aan te spreken op wat anders kan en moet (kritisch) en aan te spreken op overeengekomen afspraken;
 • inventief/creatief en in staat om belemmeringen te doorbreken en (nieuwe) oplossingen aan te dragen;
 • leergierig;
 • iemand die goed kan reflecteren op eigen houding, beweegredenen en motieven.


Waar ga je werken
Als Trajectbegeleider kom je te werken in het Veiligheidshuis Fryslân. Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen justitiële partners, zorgpartners en gemeenten. In het Veiligheidshuis komen de partners bij elkaar die betrokken zijn bij mensen die te maken hebben met problemen op meerdere leefgebieden en de veiligheid buitensporig aantasten. Er wordt samen met de direct betrokken professionals een plan van aanpak gemaakt met als doel om de onveiligheid te verminderen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om geweld, overlast, misbruik of criminele activiteiten. Partners die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn, zijn onder andere de politie, het OM, de Reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en het Gevangeniswezen. Maar ook organisaties uit de zorghoek zoals de GGZ, Verslavingszorg en instellingen voor Maatschappelijke Opvang. Ten slotte zijn gemeenten en wijk- en gebiedsteams essentiële partners in de netwerksamenwerking van het Veiligheidshuis.

Het Veiligheidshuis voert de procesregie bij de meest lastige veiligheidsproblemen in Friesland. Daarnaast heeft het Veiligheidshuis een adviserende en ondersteunde rol. Vanuit hier brengt het Veiligheidshuis kennis, expertise en vaardigheden over waardoor andere netwerken en organisaties een casus (eerder) zelf op de rit kunnen brengen.

Het voeren van de procesregie wordt gedaan door een team van 5 procesregisseurs. De Trajectbegeleider werkt nauw samen met de procesregisseur op basis van het plan van aanpak dat in gezamenlijkheid is gemaakt.

Wat bieden wij

 • een veelzijdige en interessante functie in een uitdagende samenwerkingsomgeving met een prettige collegiale werksfeer.
 • een tijdelijke aanstellingvoor de duur van in eerste instantie een jaar, met de intentie tot omzetting in een vaste aanstelling.De (tijdelijke) aanstelling is bij de gemeente Leeuwarden. Je werkzaamheden vinden volledig in en onder aansturing van het Veiligheidshuis plaats.
 • Ben je in dienst bij een partner van het Veiligheidshuis, dan is het eventueel ook mogelijk om in eerste instantie voor een jaar bij het Veiligheidshuis gedetacheerd te worden, met de intentie tot omzetting in een vaste aanstelling.
 • een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2.591,- en maximaal € 3.805,- bruto per maand, bij een 36-urige werkweek (o.b.v. CAO gemeente-ambtenaren,functieschaal 9).
 • aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een Individueel Keuze Budget dat flexibel ingezet kan worden voor bijvoorbeeld het kopen van extra verlofdagen of een tegemoetkoming in het woon-/werkverkeer.


Belangstelling
Informatie over deze functie is te verkrijgen bij Maureen de Boer, manager Veiligheidshuis Fryslân, via telefoonnummer 058-750 5500. Informatie over de procedure is in te winnen via Jelle Teitsma, adviseur W&S binnen de selectie. Hij en zijn collega's zijn bereikbaar via wervingenselectie@leeuwarden.nl en 058-322 6164.

Interesse?

 • Heb je interesse in deze functie? Externe kandidaten die niet werkzaam zijn binnen de gemeente Leeuwarden kunnen tot 25 oktober 2018 reageren (dit o.a. via Gemeentebanen.nl, Werkeninfriesland.nl of via de website van de gemeente Leeuwarden). Interne kandidaten kunnen tot en met woensdag 10 oktober reageren, graag via wervingenselectie@leeuwarden.nl.
 • De gesprekken vinden in week 44 en 45 plaats.
 • Een antecedentenonderzoek en een Verklaring Omtrent Gedrag maken deel uit van de procedure.
 • Meer informatie over het Veiligheidshuis is te vinden op: www.veiligheidshuisfryslan.nl.

Gepubliceerd op: woensdag 03 oktober 2018 om 11.24
Laatste bijgewerkt op: woensdag 03 oktober 2018 om 14.32