PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Verantwoording en auditing

Nieuws

Het Actieplan Lokale Rekenkamers moet stimuleren dat er meer gemeenschappelijke rekenkamers komen en de kwaliteit van het rekenkameronderzoek te verbeteren. De VNG reageert nu op de voorstellen van minister Plasterk (BZK). Gemeenten vinden dat
Volgens de Algemene Rekenkamer wordt aan de burger nog steeds niet goed transparant gemaakt wat er precies door de overheid voor resultaten worden behaald met het belastinggeld. De afgelopen jaren is hiermee te weinig resultaat geboekt, concludeert
Op 12 november 2015 organiseert de Rekenkamer Rotterdam het seminar: ‘Onderzoek naar integriteit: waar staat de rekenkamer?’Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Integer gedrag van ambtenaren, bestuurders en

Artikelen

beheersmaatregelen, decentralisatie jeugdzorg in Rotterdam, ex-ante-rekenkameronderzoek, risicoanalyse, Begroting decentrale overheden, Rekenkamers, auditors en controllers

 Het zal bijna niemand zijn ontgaan dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 voor een enorme nieuwe opgave staan gesteld. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor onder meer de jeugdzorg, onderdelen van de AWBZ en de sociale

netwerkcontroller, New Public Management (NPM), Public Value Management (PVM), Traditional Public Management (TPM), Rekenkamers, auditors en controllers

 Bij de overheid wordt een beweging onderkend van Traditional Public Management (TPM), via New Public Management (NPM) naar Public Value Management (PVM). Heeft de verschuiving richting het PVM-paradigma effect op de rol van de controller? De

informatiepositie gemeenteraad, informatievoorziening, rekenkamerrapporten, Rekenkamers, auditors en controllers

 De vraag naar de informatiepositie van de raad en de rol die de rekenkamer daarin speelt, is ingegeven door nieuwsgierigheid. Jarenlange ervaring met rekenkameronderzoek en het beeld dat het met de informatiepositie niet zo goed was gesteld,

verplichtstelling van de rekenkamer, Rekenkamers, auditors en controllers

 Vanaf de verplichtstelling van de rekenkamer zien we al een discussie over de positie en betekenis van de rekenkamer. Deze discussie laat zich goed samenvatten met de vraag: ‘rekenkamer als instituut of als instrument?’. Wat ons betreft is het

concerncontrol, internal audit, Three Lines of Defence-principe, Verantwoording en auditing

 In een reeks artikelen over controlling en auditing1 binnen overheidsorganisaties wordt aandacht besteed aan de verschillende manieren om concerncontrol en internal audit in organisaties te verankeren. In deze bijdrage wordt ingegaan op een