PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

TPC op

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.
Naar Linked In

Rekenkamers, auditors en controllers

Rekenkamers, auditors en controllers

Nieuws

Het Actieplan Lokale Rekenkamers moet stimuleren dat er meer gemeenschappelijke rekenkamers komen en de kwaliteit van het rekenkameronderzoek te verbeteren. De VNG reageert nu op de voorstellen van minister Plasterk (BZK). Gemeenten vinden dat
Op 12 november 2015 organiseert de Rekenkamer Rotterdam het seminar: ‘Onderzoek naar integriteit: waar staat de rekenkamer?’Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Integer gedrag van ambtenaren, bestuurders en
Belastinginning die beter aansluit bij de bestuurslaag die het geld uitgeeft, kan het vertrouwen van de burger in het belastingstelsel vergroten, zo schrijft de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer.De Rekenkamer adviseert daarom die

Artikelen

beheersmaatregelen, decentralisatie jeugdzorg in Rotterdam, ex-ante-rekenkameronderzoek, risicoanalyse, Begroting decentrale overheden, Rekenkamers, auditors en controllers

 Het zal bijna niemand zijn ontgaan dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 voor een enorme nieuwe opgave staan gesteld. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor onder meer de jeugdzorg, onderdelen van de AWBZ en de sociale

netwerkcontroller, New Public Management (NPM), Public Value Management (PVM), Traditional Public Management (TPM), Rekenkamers, auditors en controllers

 Bij de overheid wordt een beweging onderkend van Traditional Public Management (TPM), via New Public Management (NPM) naar Public Value Management (PVM). Heeft de verschuiving richting het PVM-paradigma effect op de rol van de controller? De

informatiepositie gemeenteraad, informatievoorziening, rekenkamerrapporten, Rekenkamers, auditors en controllers

 De vraag naar de informatiepositie van de raad en de rol die de rekenkamer daarin speelt, is ingegeven door nieuwsgierigheid. Jarenlange ervaring met rekenkameronderzoek en het beeld dat het met de informatiepositie niet zo goed was gesteld,

verplichtstelling van de rekenkamer, Rekenkamers, auditors en controllers

 Vanaf de verplichtstelling van de rekenkamer zien we al een discussie over de positie en betekenis van de rekenkamer. Deze discussie laat zich goed samenvatten met de vraag: ‘rekenkamer als instituut of als instrument?’. Wat ons betreft is het

Rekenkamers, auditors en controllers

 Mark van Twist Foto: Robert GoddynControllers en professionals staan nog teveel tegenover elkaar. Tegengestelde denksystemen verhinderen een vruchtbaar leerproces binnen organisaties. De hoogste tijd om in elkaars huid te kruipen, vindt Mark